Nie almal is skuldig nie!

Gammat sit op die pavement en bepeins sy lot. Hy’t sy werk verloor vrou het die kinders gevat en hom geskei.

Hy sien ‘n kas met wynbottels en loop soontoe. Hy vat ‘n lee bottel, smyt dit teen die muur en skel:  ” Djy issie reason lat ekkie ‘n vrou hettie!”

Hy vat ‘n tweede bottel:  ” Djy issie reason lat ekkie kinners hettie!”

Hy vat ‘n derde bottel:  ” Djy issie reason lat ekkie ‘n job hettie”

Hy vat die vierde bottel en sien dis nog nie oopgemaak nie – vol wyn nog.

Hy sit die bottel neer en se: ” Staan djy eenkant toe, my broe.  Ek sien djy wassie involved nie.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s