Blapse in Kerkblaadjies!

Die blomme in die kerk sal geskenk word aan diegene wat siek is na die erediens.

Volgende week word die kerkraadsvergadering Woensdag om sewe-uur gehou, en die predikant van Sondag is in die konsistorie opgeplak.

Basaarafkondiging: Almal welkom! Kom gerus as jy niks aanhet nie en kom deel in die pret.

Ons gemeente gaan vanaand lekker melkskommels in die kerksaal drink, sal alle vroue wat melk skenk asseblief reeds om 18h00 daar wees.

Ons het vanaand ‘n byeenkoms in beide die oostelike vleuel en die westelike vleuel van ons kerkgebou. Babas sal beide kante gedoop word.

Alle vrouelidmate kom Woensdag die elfde in die biblioteeksaal bymekaar vir ‘n praatjie oor die hemel. Hoe jy daar kan kom? Vervoer is beskikbaar om 19h00 vanaf die bushalte oorkant die hotel.

‘n Nuwe luidsprekersisteem is in die kerk geinstalleer. Dit is ‘n geskenk deur een van ons gemeentelede ter herinnering aan sy vrou…

Weight Watchers het weer vanaand hulle byeenkoms in die saal. Gebruik asseblief die dubbeldeure van die syingang.

November die negentiende om tienuur. Oggenddiens : Ds. Bruwer – Die wereld se grootste probleem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s