Uiteindelik!!!! Die betekenis van wat vroue sê!!!

Na baie jare se navorsing is daar ‘n deurbraak gemaak in die vertolking van die mees algemene gesegdes van vrouens.

• OK (of in sekere gevalle Ja – Ja)
Hierdie is ‘n uitdrukking wat vroue gebruik aan die einde van ‘n argument wanneer hulle voel hulle is reg maar kan dit nie vat dat jy langer argumenteer nie. Dit beteken jy moet nou stilbly. (Moet nooit die uitdrukking OK gebruik om te beskryf hoe sy lyk nie, dit sal net een van daai argumente veroorsaak wat eindig met OK.)

• Vyf minute
Vyf minute beteken ‘n halfuur. Dit is net so lank as wat jou rugbywedstryd nog gaan duur of voordat jy klaar maak met die werk op die rekenaar voordat jy die vuilgoed moet uitgooi, vrouens reken dis ‘n regverdige terugkry.

• Niks….
Niks…. beteken iets en jy beter op jou tone wees! Niks word gewoonlik gebruik om die gevoel te beskryf wat ‘n vrou het om jou om te dop. Niks dui gewoonlik op ‘n argument wat gaan eindig met OK.

• Gaan aan (Met wenkbroue wat lig)
Hierdie is nie toestemming nie! As jy die fout maak om dit as toestemming te vertolk sal die vrou opgewonde raak oor Niks en julle gaan vir vyf minute argumenteer wat gaan eindig met OK.

• Gaan aan (Met gewone wenkbroue)
Hierdie uitdrukking dui ook nie op toestemming nie. Dit beteken “ek gee op” of “Doen net wat jy wil – ek gee nie meer om nie!” Gaan aan word gewoonlik binne ‘n paar minute gevolg deur Niks en OK en dan sal sy weer binne Vyf minute met jou praat as sy afgekoel het.

• Harde sug
Hierdie is nie regtig ‘n woord nie maar ‘n verbale uitdrukking wat baie keer misverstaan word. ‘n Harde sug beteken sy dink jy is ‘n idioot en sy wonder hoekom sy haar tyd staan en mors deur te argumenteer oor niks.

• Sagte sug
Hierdie is weereens nie ‘n woord nie maar ‘n uitdrukking. Dit is normaalweg nogal een van die dinge wat mans verstaan. Dit beteken dat sy vir die oomblik tevrede is. Jou beste opsie is om stil te bly . . . jou asem op te hou . . . en te hoop dat dit ‘n rukkie aanhou.

• O
Hierdie uitdrukking gevolg deur ‘n stelling – voorspel moeilikheid. bv. O – nou is ek die een . . . of O nou wil jy vir my sê . . . Indien sy O voor ‘n stelling sê – hardloop, moenie loop nie, hardloop! Sy sal vir jou sê sy is OK nadat sy jou goed by die deur uitgegooi het. Moet egter nie verwag sy gaan binne die volgende twee dae met jou praat nie.(Sien Stilstuipe) ( gevolg deur ‘n stelling beteken gewoonlik sy het jou uitgevang – so bly stil en hardloop!)

• Dis OK
Hierdie is een van die gevaarlikste dinge wat ‘n vrou vir ‘n man kan sê! Dis OK is nie dieselfde as OK nie en beteken sy wil eers ernstig besin voor sy besluit wat is ‘n toepaslike straf vir dit wat jy aan haar gedoen het. Dis OK word gewoonlik saam met uitdrukkings soos OK, Harde sug, Gaan aan (Met wenkbroue wat lig), ens. gebruik. Wanneer sy tyd gehad het om daaroor te dink – begin jou probleme.

• Nou toe
Hierdie is nie ‘n stelling nie – dis ‘n aanbod. Die vrou gee jou geleentheid om met ‘n verskoning vorendag te kom. Met ander woorde – sy gee jou die kans om nog dieper in die gemors te beland! As jy hierdie situasie reg hanteer behoort jy nie ‘n Dis OK as antwoord te kry nie.

• Dankie
Sy sê vir jou dankie! Moenie agteroor val of na jou asem snak nie – sy bedoel dit! Al wat jy moet doen is om te sê “Plesier”.

• Baie Dankie (Met klem op al die lettergrepe)
Dit beteken sy is hoogs ontsteld. Baie Dankie word gewoonlik gevolg deur Harde sug. Moenie eers vra wat verkeerd is nie want sy gaan net sê Niks.

• Stilstuipe
Slilstuipe is weereens nie ‘n uitdrukking nie, maar ‘n houding. Sy sal vir dae nie met jou praat nie terwyl al die ander dinge normaal voortgaan. In hierdie tyd sal sy niks doen wat jy later teen haar sal kan hou nie. Al wat dit beteken is dat sy nog nie vergeet het wat na O gebeur het nie!

Nou weet jy!

3 thoughts on “Uiteindelik!!!! Die betekenis van wat vroue sê!!!

  1. Fokkit, ek dink hulle moet ‘n university course aan bied in die. Ons kan probeer verstaan, maar ek dink elke dag kom daar 10 woorde met nuwe betekenisse by!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s